Poniżej prezentujemy sprzęt jakim dysponujemy:

Kajaki 2 osobowe z polietylenu Pro Tour 470

Kajaki 2 osobowe z laminatu

schodno

Kajaki 1 osobowe z polietylenu

 

But we do believe that the listing will www.collegewritingservice.org/ reduce transaction costs