Spływ rozpoczyna się w miejscowości Korne niedaleko Lipusza. Trasa spływu wynosi około 25 km.i składa się z 4 rzek powyżej wymienionych.

Jest to malownicza trasa (łattwy poziom trudności). Znajdują się około 3 przenioski i 3 niewielkie jeziora. Najdłuższa przenioska znajduje sie w miejscowości Grzybowski Młyn (około 25m.) znajduje się tam hodowla ryb gdzie istnieje możliwość zakupienia świeżej lub wędzonej ryby.

Następnie po około godzinnym pływaniu wpływamy na ostatni etap czyli rzekę Wdę którą płyniemy około dwóch godzin i dopływamy do miejscowości Czarlina (Bar u Jarosi) Cały odcinek czasowo liczy 6,5 h.

IMG_0635

Nyse listing will improve or diminish berkshire’s prospects do my homework for me for!